Zerbitzuak

Mantenimendu lanak

Mantenimendurako herramientakHauxe da gure izatearen arrazoi nagusia. Edozein matxura duela eta bezeroak deitzen duenean, segituan bertaratu eta, matxura billatu, aurkiutu, eta konpontzea.

Kasu batzuetan konponketa behin-behinekoa izaten da egoerak hala eskatzen duelako: etenaldirik ezin egiña, ezarri beharreko materialari itxoin beharra, eta abar.

Beste batzuetan aldiz lehen kolpean konponduta uzten da matxura izan duen makiña.

Gure serbitzu guztien artean, atal honi ematen diogu garrantzi gehien.

Edozein motako lantegietan eskeintzen ditugu gure sebitzuak: burnia lantzen duten lantegiak, zurgindegiak, plastiko injekzio lantegiak, eta abar, katean funtzionatzen duten makinak izan edo bakarkakoak.

Eta makinaz gain, argiteriak, bulegoetako instalazioak, .

Orokorrean, edozein instalazio edo automatismotako mantenimendua.
pagadi@pagadi.com